Categorieën


Illegale praktijken voor bijstandsaanvraag gemeente Enschede

Delen:
  • A
  • A

Staatssecretaris Jetta Klijnsma legt Enschede geen sanctie op als de gemeente doorgaat met het opschorten van de aanvraag van een bijstandsuitkering met vier weken. Dat antwoordt ze op vragen van SP-Kamerlid Sadet Karabulut.

De uitvoering van de wet op de bijstand is gedecentraliseerd en dus is het aan de gemeenteraad om het college te controleren, aldus Klijnsma.

Vier weken zoektijd
Wie een bijstandsuitkering aanvraagt bij de gemeente Enschede, wordt gezegd eerst zelf vier weken op zoek te gaan naar werk. Pas daarna wordt de aanvraag in behandeling genomen. Vier weken zoektijd wordt in meer gemeenten opgelegd. Maar anders dan in Enschede, dienen die gemeenten wel direct de bijstandsaanvraag in. Daardoor kan er direct worden uitgekeerd als de vier weken zoektijd niets heeft opgeleverd.

Er is veel kritiek op de Enschedese methode. Door de bijstandsaanvraag pas ná de vier weken zoektijd in behandeling te nemen, duurt het acht weken voordat er daadwerkelijk bijstand wordt overgemaakt. Tegenstanders vinden dat Enschede daarmee in strijd met de wet handelt. Wethouder Welman spreekt dat tegen. Hij zegt dat als aanvragers er op staan dat een aanvraag direct in behandeling wordt genomen, daar gehoor aan wordt gegeven.

Geen toezicht op gemeenten door het Rijk

Maar de praktijk bleek toch weerbarstiger. Want kort na de uitspraak van Welman meldde RTV Oost dat een inwoonster van Enschede naar huis gestuurd was na het doen van een aanvraag. Terwijl ze had aangegeven niet te kunnen werken. Het leidde tot Kamervragen van SP'er Karabulut.

Volgens Klijnsma is de wet duidelijk en is er geen sprake van individueel toezicht op gemeenten door het Rijk. Bij klachten verwijst ze naar regionale organisaties. "Het is passend bij een decentrale uitvoering dat in het geval van klachten over de werkwijze van een gemeente, belanghebbende een klacht kan indienen bij de klachtencommissie van de gemeentelijke sociale dienst, dan wel de gemeentelijke ombudsman."

Bron: RTV Oost
Reageren op dit artikel? Laat dan hier uw reactie achter.


Actueel Nieuws Nederland