Categorieën


Geen baan dan maar werken bij de Sociale Werkplaats

Delen:
  • A
  • A

 Je solliciteert je rot, maar een baan vinden, het lukt maar niet. De bijstand is wat rest. Grote kans dat je in Gelderland vanaf januari terecht komt op een Sociale Werkplaats, in een 'beschutte werkomgeving'. In onze provincie gaan steeds meer gemeentelijke Sociale Diensten op in de Sociale Werkplaatsen, de zogenoemde SW-bedrijven. Gemeenten maken niet langer onderscheid tussen bijstandsgerechtigden en bijvoorbeeld jong gehandicapten of mensen met psychische problemen.

Alle mensen met een 'afstand tot de arbeidsmarkt' vallen per 1 januari onder de Participatiewet. Het UWV verstrekt vanaf die datum geen indicaties meer voor een werkplek bij een SW-bedrijf. Gemeenten worden verantwoordelijk. Behalve fusies tussen Sociale Diensten en SW-bedrijven zijn er ook gemeenten die zich terugtrekken uit de SW-bedrijven en zelf op zoek gaan naar werkgevers die arbeidsgehandicapten en bijstandtrekkers in dienst willen nemen. Mensen die nu voor een SW-bedrijf werken en een vast contract hebben, behouden hun rechten.

Regio Nijmegen gaat voor een brede fusie

Het SW-bedrijf Breed uit Nijmegen gaat samen met 9 sociale diensten. Er komt één nieuw gezamenlijk regionaal werkbedrijf met de gemeenten Druten, Wijchen, Beuningen, Heumen, Nijmegen, Ubbergen, Mook en Middelaar, Millingen aan de Rijn en Groesbeek. Het nieuwe arbeidsbemiddelingsbedrijf gaat vanaf 1 januari 2015 werkgevers in de regio koppelen aan werkzoekenden die hulp nodig hebben bij het vinden van, het liefst, regulier werk. Van een pas afgestudeerde student tot een jongere met een beperking of iemand die arbeidsmatige dagbesteding nodig heeft, wordt geholpen via het regionaal werkbedrijf. Het grote voordeel is volgens de regio Nijmegen, dat het Werkbedrijf aan werkgevers één loket biedt. Werkgevers hebben straks niet langer te maken met verschillende 'aanbieders' van de in totaal 15.000 kandidaten (nu nog via UWV, gemeenten en SW-bedrijf). Regionaal werken zou volgens de gemeenten zorgen voor een betere matching van kandidaat en vacature. Ook bedrijven, adviesorganen, cliëntenraden en onderwijsinstellingen werken mee aan de totstandkoming van het Werkbedrijf. 

Regio West Betuwe/ Bommelerwaard fusie met 5 Sociale Diensten

Het SW-bedrijf Lander (omgeving Geldermalsen) gaat fuseren met 5 sociale diensten in het Rivierengebied. 9 gemeenten doen mee in die fusie: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Zaltbommel en Maasdriel. Alleen de gemeente Lingewaal fuseert niet mee. De verschillende gemeenteraden moeten nog akkoord gaan met de fusie. De bedoeling is dat iedereen die aanklopt bij een gemeente voor een uitkering of werk vanaf januari terecht kan bij Lander voor hulp.

Regio Doetinchem: Wedeo blijft rol houden

Het SW-bedrijf Wedeo uit Doetinchem gaat fuseren met twee Sociale Diensten, die van Oude IJsselstreek en Doetinchem. De gemeenten Aalten en Montferland trekken zich terug uit de gemeenschappelijke regeling.

Net als elders geldt ook hier: mensen die een vast dienstverband hebben bij Wedeo behouden hun rechten. 

Regio Apeldoorn gebruikt expertise SW-bedrijf

De gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde blijven samenwerken met het SW-bedrijfFelua-Groep. De gemeenten willen, met de expertise van Felua, zoveel mogelijk mensen aan passend werk helpen. Er loopt inmiddels een speciaal project voor bijstandstrekkers, Direct Actief. Mensen die zich melden voor de bijstand moeten bij het SW-bedrijf direct aan de slag. Via werk intern en trainingen worden mensen klaargestoomd voor een reguliere baan. Een mogelijke fusie tussen de Sociale Diensten en Felua sluiten de gemeenten niet uit. 

Regio Zutphen: Delta houdt hoofdrol

Het SW-bedrijf Delta gaat samenwerken met Plein. Plein bestaat uit  de reeds gefuseerde Sociale Diensten van Zutphen en Lochem. Voor de andere gemeenten Bronckhorst, Brummen en Voorst blijft Delta het komende jaar ook de nieuwe doelgroep bedienen. Dus mensen die na 1 januari onder de Participatiewet vallen zullen via Delta hulp krijgen. http://www.delta-zutphen.nl/

Regio Ede gaat z'n eigen gang

De gemeenten Ede, Wageningen, Renkum, Scherpenzeel en Barneveld hebben nu een gemeenschappelijke regeling met het SW-bedrijf Permar in Ede. Maar dat zal gaan veranderen. Deze gemeenten kiezen niet voor een fusie zoals de Regio Nijmegen en de Regio West Betuwe/ Bommelerwaard.

Ede: de gemeente overweegt partner van Permar te worden zodat de nieuwe doelgroep (mensen die per 1 januari onder de Participatiewet vallen) kan worden bediend.

Barneveld: deze gemeente wil dat de cliënt kan kiezen. Met 5 tot 20 aanbieders worden raamovereenkomsten gesloten. De cliënt mag kiezen welk traject hij/zij gaat volgen om aan werk te komen. Barneveld vindt dat er 'lokale vrijheid' moet zijn.

Wageningen: trekt extra geld uit voor 'mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt'. De gemeente is nog in gesprek met meerdere partijen. Zelfredzaamheid is volgens Wageningen belangrijk. Mensen moeten zelf de regie krijgen over het traject dat ze willen volgen. 

Renkum: de gemeente is gestart met het project Baanbrekend, een pilot van een jaar. Baanbrekend is een uitzendbureau. Op basis van het profiel van de kandidaat zullen er afspraken worden gemaakt met werkgevers. 

Scherpenzeel: heeft maar zeer weinig mensen die onder de participatiewet vallen en wil zich aansluiten bij een andere gemeente.

SW-bedrijf Permar blijft verantwoordelijk voor de huidige medewerkers van de Sociale Werkvoorziening, die behouden immers hun rechten. Maar omdat er geen nieuwe instroom is, zal Permar langzaam uitsterven. 

Regio Achterhoek

Het SW-bedrijf Hameland is een zelfde lot beschoren als Permar. De vijf gemeenten, Aalten, Berkelland, Haaksbergen, Oost Gelre, Winterswijk, trekken zich terug uit de gemeenschappelijke regeling. Gemeenten gaan individueel zorg dragen voor mensen die zich na 1 januari melden voor werk of een uitkering. 

De mensen die nu voor Hameland werken, blijven dat doen. Van mensen met een tijdelijk contract zal afscheid worden genomen. Op termijn zal Hameland op houden te bestaan.

Regio Arnhem: Presikhaaf onzeker

Hoe het verder gaat met het SW-bedrijf Presikhaaf Bedrijven is nog onduidelijk. Of Presikhaaf ook gaat zorgen voor de nieuwe instroom, mensen die per 1 januari onder de Participatiewet vallen, is onzeker. De gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar moeten hierover nog een besluit nemen. 

De 'oude doelgroep', mensen die nu voor het SW-bedrijf werken en een vast dienstverband hebben, behouden hun rechten. Mensen met een tijdelijk dienstverband verkeren nog in onzekerheid. Het is nog onduidelijk of hun contract wordt omgezet in een vast dienstverband. Gemeenten ontvangen voor vaste dienstverbanden overigens nog een forse bijdrage van het Rijk, zo'n 26.000 euro per persoon. 

Bron: Omroep Gelderland
Reageren op dit artikel? Laat dan hier uw reactie achter.


Actueel Nieuws Nederland

hans blieb
wij zijn niet gek!! wij zijn een vliegtuig!!!

Jolanda Hielkema
Ik zit in Waalwijk bij Baanbrekers Transferium, De Gompenstraat 21 B als dwangarbeider voor 36 uur, binnenkort zal daar de boel escaleren.

hans blieb alias het lallende kadaver
ik denk en ik hoop dat het in heel nederland gaat escaleren..met een beetje oefenen kan iedereen volkertje spelen..

Janneke van der Tas
Na zeer ernstig gedupeerd te zijn door Permar Ws is mijn zoon weg bij deze zgn. sociale werkvoorziening m.b.v. een advocaat. Zijn ervaringen bij Permar WS grenzen aan het ongelooflijke....maar misschien ook niet ?